บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ทำงานตามปกติในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ทำงานตามปกติในช่วงเทศกาลสงกรานต์

By datamonkey
March 23, 2020 1:38 am

เพื่อเป็นไปตามนโยบายและมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดต่อ และให้ความร่วมมือกับราชการ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จึงประกาศให้วันที่ 11, 13, 14 และ 15 เมษายน 2563 เป็นวันทำงานปกติของบริษัทฯ