คำนวณน้ำหนักเหล็ก

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักเหล็ก และสแตนเลสเกรดต่างๆ

Select Metal

Tool Steel
Stainless Steel
Copper
Cold Steel

Select Alloy

Select Shape

Sheet
Flat bar
Hexagon
Square Pipe
Retangular Pipe
Angle
Square
Pipe
Round

How many pieces:

Size information

THICKNESS (T)
HEIGHT (H)
WIDTH (W)
WIDTH (W2)
DIAMETER (D)
LENGTH (L)

PIECE WEIGHT : 0 kg

TOTAL WEIGHT : 0 kg