สแตนเลส ชนิดยาว

Stainless Long Products

จุฑาวรรณ ดำรงรักษาชื่อเสียงในฐานะศูนย์แปรรูปและจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นสเตนเลสหลายประเภท และผลิตภัณฑ์สเตนเลสหลายรูปแบบ

 

Shape Spec Finish O.D Wall Thickness Application

ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ (Ornamental Pipe)

AISI 304
AISI 304L
AISI 316L
Bright 3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2" 1/2
3"
3-1/2"
4"
0.8, 1.0 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
1.2,1.5,2.0 mm.
1.2,1.5,2.0 mm.
1.2,1.5,2.0 mm.
1.5,2.0 mm.
1.5,2.0 mm.
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
แป๊ปกลมเฟอร์นิเจอร์เพื่องานตกแต่ง
Shape Spec Finish Size Thickness Application

ท่อเหลี่ยมเฟอร์นิเจอร์ (Square Pipe)

AISI 304
AISI 316L
HAIR LINE 1/2" x 1/2"
5/8" x 5/8"
3/4" x 3/4"
1" x 1"
1"1/4 x 1"1/2
1"1/2 x 1"1/2
2" x 2"
1.0 mm.
1.0,1.2 mm.
1.0,1.2 mm.
1.0,1.2,1.5 mm.
1.2,1.5 mm.
1.2,1.5 mm.
1.2,1.5,2.0 mm.
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
แป๊ปเหลี่ยมเฟอร์นิเจอร์เพื่องานตกแต่ง
น็อต
Shape Spec Finish Size Thickness Application

ท่อกล่องไม้ขีด (Regtangular Pipe)

AISI 304
AISI 316L
 HAIR LINE 13x26 mm.
15x30 mm.
20x40 mm.
25x50 mm.
40x80 mm.
1.0 mm.
1.0,1.2 mm.
1.0,1.2,1.5 mm.
1.2,1.5 mm.
1.2,1.5 mm.
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
แป๊ปกล่องไม้ขีดเพื่องานตกแต่ง
Shape Spec Finish Width Thickness Application

สแตนเลสเส้นแบน
(Flat bar)

AISI 304
AISI 316L
Annealled & Pickled 1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
3"
4"
6"
1/8"  3/16"
1/8"  3/16" 1/4"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8"  3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8"  3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
ส่ววนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
Shape Spec Finish Hot Rolled Annealed Application

ฉากสแตนเลส
(Angle Bar)

AISI 304
AISI 316L
Annealled & Pickled 3/4" x 3/4" x 1/8"
1" x 1" x 1/8"
1" x 1" x 3/16"
1-1/4" x 1-1/4" x 1/8"
1-1/4" x 1-1/4" x 1/8"
1-1/2" x 1-1/2" x 3/16"
2" x 2" x 3/16"
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
Shape Spec Finish NPS SCHD Application

ท่ออุตสาหกรรม (Industrial Pipe)

AISI 304
AISI 304L
AISI 316L
PICKLED 1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
3" 1/2
4"
40S
40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
ส่วนประกอขชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
Shape Spec Finish Cold Drawn (inch) Cold Drawn (mm.) Hot Rolled Application

เพลาสแตนเลสกลม (Round Bar)

AISI 304
AISI 303
AISI 316L
AISI 310S
AISI 430
AISI 420J2
Bright Finish 1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
7/8"
1"
5 mm.
6 mm.
7 mm.
8 mm.
9 mm.
10 mm.
12 mm.
13 mm.
14 mm.
15 mm.
1ุ6 mm.
17 mm.
18 mm.
20 mm.
24 mm.
25 mm.
1 - 1/8" up to 12"
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
Shape Spec Finish Size Application

เพลาสแตนเลสหกเหลี่ยม (Hexagonal Bar)

AISI 304 HL 3/8" 
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1-1/8"
1-1/4"
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
Shape Spec Finish Size Application

เพลาสแตนเลสสี่เหลี่ยม (Square Bar)

AISI 304
AISI 316L
HL 1/4" x 1/4" 
3/8" x 3/8" 
1/2" x 1/2" 
5/8" x 5/8" 
3/4" x 3/4" 
7/8" x 7/8" 
1" x 1" 
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง

ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ (Ornamental Pipe)
Spec
AISI 304
AISI 304L
AISI 316L
Finish
Bright
O.D
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2" 1/2
3"
3-1/2"
4"
Wall Thickness
0.8, 1.0 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
0.8, 1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
1.0,1.2,1.5,2.0 mm.
1.2,1.5,2.0 mm.
1.2,1.5,2.0 mm.
1.2,1.5,2.0 mm.
1.5,2.0 mm.
1.5,2.0 mm.
Application
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
แป๊ปกลมเฟอร์นิเจอร์เพื่องานตกแต่ง
ท่อเหลี่ยมเฟอร์นิเจอร์ (Square Pipe)
Spec
AISI 304
AISI 316L
Finish
HAIR LINE
Size
1/2" x 1/2"
5/8" x 5/8"
3/4" x 3/4"
1" x 1"
1"1/4 x 1"1/2
1"1/2 x 1"1/2
2" x 2"
Thickness
1.0 mm.
1.0,1.2 mm.
1.0,1.2 mm.
1.0,1.2,1.5 mm.
1.2,1.5 mm.
1.2,1.5 mm.
1.2,1.5,2.0 mm.
Application
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
แป๊ปเหลี่ยมเฟอร์นิเจอร์เพื่องานตกแต่ง
น็อต
ท่อกล่องไม้ขีด (Regtangular Pipe)
Spec
AISI 304
AISI 316L
Finish
 HAIR LINE
Size
13x26 mm.
15x30 mm.
20x40 mm.
25x50 mm.
40x80 mm.
Thickness
1.0 mm.
1.0,1.2 mm.
1.0,1.2,1.5 mm.
1.2,1.5 mm.
1.2,1.5 mm.
Application
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
แป๊ปกล่องไม้ขีดเพื่องานตกแต่ง
สแตนเลสเส้นแบน
(Flat bar)
Spec
AISI 304
AISI 316L
Finish
Annealled & Pickled
Width
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
3"
4"
6"
Thickness
1/8"  3/16"
1/8"  3/16" 1/4"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8"  3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8"  3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"
Application
ส่ววนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
ฉากสแตนเลส
(Angle Bar)
Spec
AISI 304
AISI 316L
Finish
Annealled & Pickled
Hot Rolled Annealed
3/4" x 3/4" x 1/8"
1" x 1" x 1/8"
1" x 1" x 3/16"
1-1/4" x 1-1/4" x 1/8"
1-1/4" x 1-1/4" x 1/8"
1-1/2" x 1-1/2" x 3/16"
2" x 2" x 3/16"
Application
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
ท่ออุตสาหกรรม (Industrial Pipe)
Spec
AISI 304
AISI 304L
AISI 316L
Finish
PICKLED
NPS
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
3" 1/2
4"
SCHD
40S
40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
5S 10S 40S
Application
ส่วนประกอขชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
เพลาสแตนเลสกลม (Round Bar)
Spec
AISI 304
AISI 303
AISI 316L
AISI 310S
AISI 430
AISI 420J2
Finish
Bright Finish
Cold Drawn (inch)
1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
7/8"
1"
Cold Drawn (mm.)
5 mm.
6 mm.
7 mm.
8 mm.
9 mm.
10 mm.
12 mm.
13 mm.
14 mm.
15 mm.
1ุ6 mm.
17 mm.
18 mm.
20 mm.
24 mm.
25 mm.
Hot Rolled
1 - 1/8" up to 12"
Application
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
เพลาสแตนเลสหกเหลี่ยม (Hexagonal Bar)
Spec
AISI 304
Finish
HL
Size
3/8" 
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1-1/8"
1-1/4"
Application
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
น็อต
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง
เพลาสแตนเลสสี่เหลี่ยม (Square Bar)
Spec
AISI 304
AISI 316L
Finish
HL
Size
1/4" x 1/4" 
3/8" x 3/8" 
1/2" x 1/2" 
5/8" x 5/8" 
3/4" x 3/4" 
7/8" x 7/8" 
1" x 1" 
Application
ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
คุรุภัณฑ์
แกนเพลามอเตอร์
บานพับประตู
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
งานก่อสร้าง
งานตกแต่ง