ร่วมงานกับเรา

CURRENT VACANCIESตำแหน่งงาน
สถานที่
จำนวน
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
โรงงานมหาวงษ์
1 อัตรา
วันที่เปิดรับ:

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานสั่งซื้อภายในประเทศ
 • สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมายที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท
 • ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยว
 • รับผิดชอบในการจัดซื้อ อะไหล่ และสินค้า
 • สามารถเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขของผู้ขาย
 • จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร
 • จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 •  ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ 
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิงหรือชาย
 3. อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 7. ใช้ระบบ ERP ได้ดี

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกันกับเรา

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล ( สาขามหาวงษ์ )
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-399-4107-9 ต่อ 122 – 123,091-890-4544,091-890-5143
E-mail : siwaporn@juthawan.co.th
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
สำนักงานใหญ่
หลายอัตรา
วันที่เปิดรับ:

รายละเอียดงาน

 • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • วางแผนและรายงานการขาย
 • การเจรจาต่อรองการค้า ออกพบลูกค้า
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานพระราม 3  , สาขาพระราม 2 , สาขาศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1 จ.ชลบุรี
 • วันจันทร์-วันศุกร์  8.00-17.00 น.
 • วันเสาร์ ครึ่งวันเช้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเหล็กและสแตนเลสในระดับเบื้องต้น
 6. มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 7. มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 8. มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
 9. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกันกับเรา

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-294-0066-8 ต่อ 395
E-mail : nanthiya@juthawan.co.th
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
สาขาพระรามสอง
1 อัตรา
วันที่เปิดรับ:

รายละเอียดงาน

 • เปิด ORDER ลูกค้าในระบบ ERP
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและสำนักงานสาขา
 • จัดทำเอกสารใบสั่งงาน ใบกำกับภาษี
 • จัดทำใบส่งมอบทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สาขาพระราม 2  อยู่ใกล้กับ ศูนย์โตโยต้าบางกระดี่ แสมดำ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย – หญิง
 2. อายุ 22 – 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ / การตลาด / ขาย) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 5. สามารถใช้โปรแกรม ERP/formula ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกันกับเรา

ติดต่อ

คุณประภัสสร จงคำนึงสุข
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
525 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-452-2300 ต่อ 259
E-mail : prapassorn@juthawan.co.th
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Location : โรงงานมหาวงษ์
Unit : 1 อัตรา

วันที่เปิดรับ:

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานสั่งซื้อภายในประเทศ
 • สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมายที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท
 • ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยว
 • รับผิดชอบในการจัดซื้อ อะไหล่ และสินค้า
 • สามารถเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขของผู้ขาย
 • จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร
 • จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 •  ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ 
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิงหรือชาย
 3. อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 7. ใช้ระบบ ERP ได้ดี

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกันกับเรา

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล ( สาขามหาวงษ์ )
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-399-4107-9 ต่อ 122 – 123,091-890-4544,091-890-5143
E-mail : siwaporn@juthawan.co.th
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
Location : สำนักงานใหญ่
Unit : หลายอัตรา

วันที่เปิดรับ:

รายละเอียดงาน

 • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • วางแผนและรายงานการขาย
 • การเจรจาต่อรองการค้า ออกพบลูกค้า
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานพระราม 3  , สาขาพระราม 2 , สาขาศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1 จ.ชลบุรี
 • วันจันทร์-วันศุกร์  8.00-17.00 น.
 • วันเสาร์ ครึ่งวันเช้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเหล็กและสแตนเลสในระดับเบื้องต้น
 6. มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 7. มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 8. มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
 9. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกันกับเรา

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-294-0066-8 ต่อ 395
E-mail : nanthiya@juthawan.co.th
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
Location : สาขาพระรามสอง
Unit : 1 อัตรา

วันที่เปิดรับ:

รายละเอียดงาน

 • เปิด ORDER ลูกค้าในระบบ ERP
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและสำนักงานสาขา
 • จัดทำเอกสารใบสั่งงาน ใบกำกับภาษี
 • จัดทำใบส่งมอบทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สาขาพระราม 2  อยู่ใกล้กับ ศูนย์โตโยต้าบางกระดี่ แสมดำ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย – หญิง
 2. อายุ 22 – 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ / การตลาด / ขาย) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 5. สามารถใช้โปรแกรม ERP/formula ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกันกับเรา

ติดต่อ

คุณประภัสสร จงคำนึงสุข
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
525 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-452-2300 ต่อ 259
E-mail : prapassorn@juthawan.co.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า