คุณสมบัติและการใช้งาน SS400 (MILD STEEL) เหล็กเหนียว-แผ่นเรียบ

คุณสมบัติและการใช้งาน SS400 (MILD STEEL) เหล็กเหนียว-แผ่นเรียบ

By datamonkey
June 19, 2017 7:45 am

เทียบเกรดมาตรฐาน (Equivalent Grades)  JIS: SS400/SS41

 คุณสมบัติและการใช้งาน

– เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน สามารถเชื่อมได้ง่าย

– ใช้ในการก่อสร้างตึก สร้างสะพาน สร้างเรือ หรือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

– ใช้งานได้ทั่วไป

กลับหน้าหลัก