มอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี 2558

มอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี 2558

By datamonkey
May 26, 2016 2:53 am

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คุณพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานกรรมการบริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี 2558 ได้กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัลอายุการทำงาน ณ ห้องประชุม 401 บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)