มอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี2560

มอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี2560

By datamonkey
July 24, 2017 8:19 am

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คุณพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานกรรมการ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี 2560 โดยมอบรางวัลอายุการทำงาน, แหวน, เกียรติบัตร ให้แก่พนักงานจุฑาวรรณ และบริษัทในเครือ ที่มีอายุการทำงาน 10, 15, 20, 25, 30, 35 ปี ณ ห้องประชุม 401 บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)