มอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี 2559

มอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี 2559

By datamonkey
July 7, 2016 2:28 am

เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2559 คุณพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานกรรมการบริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอายุการทำงาน ประจำปี 2559 และมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัลอายุการทำงาน ณ ห้องประชุม 401 บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)