การป้องกัน COVID-19 ภายในบริษัท

การป้องกัน COVID-19 ภายในบริษัท

By datamonkey
September 6, 2021 7:06 am

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 สูงสุด เริ่มแต่การดูแลพนักงานให้ได้รับวัคซีนครบโดส การตรวจ ATK สม่ำเสมอ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ระบบจัดการขนส่ง เพื่อให้ทุกขั้นตอนปลอดเชื้อ มั่นใจก่อนส่งถึงมือลูกค้า