“สินค้าปลอดเชื้อ ลูกค้าปลอดภัย”

“สินค้าปลอดเชื้อ ลูกค้าปลอดภัย”

By datamonkey
June 18, 2021 10:11 am

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ได้มุ่งเน้นความปลอดภัย ความสะอาด ปราศจากเชื้อไวรัสโดยได้ทำความสะอาดรถขนส่งสินค้าทั้งภายนอก ภายใน รวมถึงการตรวจเช็คพนักงานทุกคนก่อนเริ่มปฎิบัติงานในทุกวัน