บจก.จุฑาวรรณ (สาขาเวลโกรว์) และ บจก.จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ รับมอบรางวัลต้นแบบจัดการ ปัญหายาเสพติด

บจก.จุฑาวรรณ (สาขาเวลโกรว์) และ บจก.จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ รับมอบรางวัลต้นแบบจัดการ ปัญหายาเสพติด

By datamonkey
September 29, 2021 8:07 am

บริษัท จุฑาวรรณ  จำกัด (สาขาเวลโกรว์) และ บริษัท จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ จำกัด ได้รับรางวัลมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากงาน  Chachoengsao  Labour  Management  Award 2021   จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จ.ฉะเชิงเทรา   เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการในจ. ฉะเชิงเทรา  ที่มีระบบบริหาร จัดการที่ดี ประจำปี 2564