บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จัดงานเทกระจาด ประจำปี 2564

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จัดงานเทกระจาด ประจำปี 2564

By datamonkey
December 3, 2021 8:16 am

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จัดงานเทกระจาด ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 ณ ตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดคลองภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์อุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ และดวงวิญญาณที่ยังคงอยู่ที่วัด พร้อมแจกทานให้บุคคลทั่วไป