บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มกับรายการเรื่องเล่าแบ่งปัน

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มกับรายการเรื่องเล่าแบ่งปัน

By datamonkey
June 5, 2020 10:23 am

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มกับรายการเรื่องเล่าแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563  จำนวน 25 ชุมชน