“ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่…ด้วยการฉีดวัคซีน

“ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่…ด้วยการฉีดวัคซีน

By datamonkey
June 23, 2021 9:16 am

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยผู้บริหารและพนักงานพร้อมใจกันเข้ารับการฉีดวัคซีนทันทีที่ได้รับการจัดสรร เพื่อปกป้องครอบครัวของเรา และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์