เลี้ยงอาหารกลางวัน-แสดงดนตรีจีน บ้านพักคนชราหญิง ปากเกร็ด

เลี้ยงอาหารกลางวัน-แสดงดนตรีจีน บ้านพักคนชราหญิง ปากเกร็ด

By datamonkey
July 24, 2017 8:46 am

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เนื่องในโอกาส “จุฑาวรรณ ครบรอบ 39 ปี”   ทางบริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมแสดงดนตรีจีน ณ บ้านพักคนชราหญิง ปากเกร็ด  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.